Про підприємство

Комунальне підприємство «СпецЕко» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – КП «СпецЕко») створене на підставі рішення сорок третьої сесії міської ради п’ятого скликання від 16.12.2009 і набуло статусу юридичної особи після проведення реєстрації в  Єдиному державному реєстрі.

Підприємство має самостійний баланс, поточні  та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки, товарний знак та інші реквізити.

КП «СпецЕко» розпочало свою діяльність з 10.03.2010 року.

За час роботи підприємства у 2017-2018 роках була проведена реорганізація комунального підприємства «Озеленення», Аварійно-рятувальної служби, КЖЕПів та Станції Проката Човнів (СПЧ), шляхом приєднання до комунального підприємства «СпецЕко».

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації, рішеннями Полтавської обласної ради, Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ії виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, статутом Підприємства та іншими нормативно-правовими актами.

Мета та предмет діяльності

Діяльність Підприємства спрямована на:

 • Забезпечення належного утримання міського полігону твердих побутових відходів, збирання, вивезення,  захоронення та утилізація відходів на території Горішньоплавнівської територіальної громади Полтавської області (далі – ТГ);
 • Забезпечення належного утримання та своєчасного ремонту об’єктів та елементів благоустрою зеленого господарства ТГ;
 • Забезпечення догляду за водними об’єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами ТГ та підтримання їх у належному стані;
 •  Забезпечення належного утримання та своєчасного ремонту доріг ТГ.
 • Надання послуг замовникам у сфері архітектури і містобудування,інжинірингу,геології та геодезії.

Предметом діяльності Підприємства є:

 • збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів;
 • місцеві перевезення відходів та експлуатація засобів утилізації відходів;
 • каналізація, відведення й очищення стічних вод;
 • відновлення відсортованих відходів;
 • інша діяльність щодо поводження з відходами;
 • будівництво споруд та спеціалізовані будівельні роботи;
 • вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей;
 • надання в оренду автотранспортних засобів, інших машин, устаткування та товарів;
 • пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
 • складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
 • обслуговування будинків і територій, надання ландшафтних послуг;
 • вирощування однорічних і дворічних культур, відтворення рослин;
 • допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність;
 • надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
 • оптова та роздрібна торгівля;
 • ремонт автотранспортних засобів;
 • діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки;
 • прокат товарів для спорту та відпочинку;
 •  неспеціалізована оптова торгівля;
 • інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
 • інша діяльність у сфері охорони здоров’я;
 • організування поховань та надання суміжних послуг;
 • рекреаційна діяльність;
 • спеціалізована діяльність із дизайну;
 • функціонування атракціонів і тематичних парків;
 • діяльність у сфері інжинірингу,геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
 • інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

КП «СпецЕко» виконує наступні види послуг:

– збирання, вивезення,  захоронення та утилізація відходів;

– поточне утримання об’єктів благоустрою та зеленого господарства міста;

– поточний ремонт вулично-дорожньої мережі;

– відлов, стерилізація та утримання безпритульних тварин;

– утримання громадського туалету по вул. Набережна;

– утримання та благоустрою прибережної території;

– комплексного прибирання житлового фонду.

На балансі КП «СпецЕко» знаходяться: контейнери для сміття, об’єкти благоустрою міста, дороги, сміттєвози, прибиральна техніка, асенізаційний автомобіль, верстати і обладнання, полігон побутових відходів, виробнича майстерня, склади, бокси та інше.

У складі Підприємства наступні підрозділи:

Дільниця ремонтно-будівельна;

Дільниця дорожньо-мостового господарства;

Дільниці з комплексного прибирання житлового фонду;

Дільниця озеленення  і благоустрою;

Дільниця транспорту;

Дільниця з утримання та обслуговування прибережної території;

Полігон;

Енергогрупа;

Абонентська служба;

Бухгалтерія;

Планово-економічний відділ;

Відділ матеріально-технічного постачання;

АУП;

Відділ кадрів;

Канцелярія.

Полігон.

Сучасна територія місця видалення відходів, що знаходиться й відведена під  розміщення полігону твердих побутових відходів (ТПВ), розташована згідно схеми генерального плану м. Горішні Плавні, у промисловій зоні на землях Комсомольської міської ради  (в районі західних відвалів і колишніх складів Полтавського ГЗК та пункту   очистки вагонів станції Золотишене), і відноситься до території комунальних  підприємств.

Загальна площа 11,9777га.

На даний момент на ділянці розташований існуючий полігон твердих побутових відходів, який є єдиним для вивозу й розміщення  відходів  міста.

Ділянка  проектування розміщена вздовж вул. Будівельників, м. Горішні Плавні, Полтавської області у безпосередній близькості до західних відвалів ВАТ «Полтавський ГЗК».

У північному напрямку ділянка межує із територією садово-городнього  товариства «Маяк» (землі Комсомольської міської ради).

У південному напрямку – із землями НВП «Фероліт».

У західному напрямку – існуюча вулиця Будівельників з твердим покриттям  та землі запасу Горішньоплавнівської міської ради.

 У східному напрямку – із землями ВАТ «Полтавський ГЗК» (західні відвали).

Відстань від існуючого полігону ТПВ до міського житлового масиву  дотримується й становить близько 3,0 км.

Відстань до найближчих водних  об’єктів (озера Шарове, озера у Міській парковій зоні, озера Барбара)  становить понад 3,0 – 4,0 км.

Відведена земельна ділянка має конфігурацію неправильного        багатокутника, під’їзд до якої здійснюється по існуючій дорозі з твердим    покриттям зі сторони вул. Будівельників.

Рель’єф території в зоні розміщення полігону ТПВ спокійний. 

На території ділянки відсутні будівлі, крім будівлі КПП, та відсутні  проїзди з твердим покриттям.

Історична довідка про полігон

         В кінці 19 на початку 20 столітть в результаті досліджень різними         дослідниками Кременчуцької магнітної аномалії було відкрито         багатокілометровий підземний кряж, що містив  кілька родовищ залізистих         кварцитів та багатих залізних руд. В 50-х роках 20 століття було доведено          економічну доцільність розробки родовищ. На базі перших двох родовищ –         Горішніплавнінського та Лавриківського – у 1961 році розпочато будівництво         Дніпровського (з 1981 року – Полтавського) гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК). В січні 1961 року в центрі майбутнього селища, встановили щит з написом:„Тут буде споруджено місто Комсомольськ-на-Дніпрі”. З цього моменту  розпочинається розвиток міста.

      Експлуатація сучасного полігону ТПВ розпочалась  з відведення земельної  ділянки площею 1га, розташованої в районі західних відвалів ВАТ «Полтавський ГЗК», що було погоджено Рішенням виконавчого комітету Комсомольської міської ради народних депутатів Полтавської області від 20.03.1986 р. №131.

        Відповідно до даного рішення ВАТ «Полтавському ГЗК» було доручено         розробити проектну документацію на будівництво міського звалища – полігону.

       11 квітня 1989 року робочою комісією було прийнято в експлуатацію         полігон твердих відходів побутових, вуличних і промислових. Згідно         Розпорядження виконавчого комітету Комсомольської міської ради         народних депутатів Полтавської області від 20.05.1992р. №179 промисловим         об’єднанням підприємств ЖКГ був прийнятий на баланс полігон твердих         відходів побутових, вуличних і промислових.

               У 2010 р. було розроблено проект внесення змін до генерального плану міста Комсомольська на період до 2025 року з метою зміни цільового призначення земель для розташування сміттєзвалища по вул. Будівельників,         яким передбачено виділення земельної ділянки 11,9777 га для організації         полігону твердих побутових відходів й перспективи розміщення         сміттєпереробного заводу. Дані зміни затверджені Рішенням ІХ сесії VI         скликання Комсомольської міської ради Полтавської області від 25.05.2011р.          Рішенням ІХ сесії VI скликання Комсомольської міської ради від         23.08.2011р., про затвердження проекту землеустрою щодо відведення         земельної ділянки площею 11,9777га міському управлінню ЖКГ виконавчого         комітету Комсомольської міської ради передано в постійне користування         вказану земельну ділянку для розташування полігону ТПВ в районі західних         відвалів ВАТ «Полтавському ГЗК» по вул. Будівельників, 59, у         м.Комсомольську Полтавської області. Присвоєно вищезгаданій земельній         ділянці поштову адресу: вул.Будівельників, 59.